>

Giffits GmbHs generelle vilkår og betingelser 

Giffits GmbHs generelle vilkår og betingelser

Vi kjøper og selger kun i henhold til våre generelle forretningsbetingelser. Motbekreftelser som ikke er i samsvar med våre vilkår, vil bli avvist.

For bestillinger over Internett opprettes en kontrakt mellom kjøper og Giffits GmbH når Giffits GmbH har akseptert ordren. Dette gjøres ved å sende en oppdragsbekreftelse per e-post. Utsendelse av oppdragsbekreftelse er ingen godkjenning fra Giffits GmbH sin side, men tjener utelukkende som en bekreftelse på mottatt bestilling. Punktet etter A649, avsnitt 1, linje 1 BGB om kundens gjeldende kunderettigheter, begrenses til særskilte grunner. Ved åpenbare typografiske, trykk- og regnefeil, er Giffits GmbH pålagt tilbakeføring, med mindre den andre parten er villig til å godta denne avtalen på de vilkår som var åpenbart ment. Våre ansatte er ikke autorisert til å inngå muntlige sideavtaler eller å gi muntlige forsikringer som går utover innholdet i den skriftlige avtalen.


Kjøper skal ifølge 377 HGB gjennomse sine varer, for eventuelle mangler, for ikke å miste garantien. Leverede varer, blir kun tatt tilbake, efter en skriftlig overensstemmelse mellom kjøper og Giffits GmbH. Varer, der efter kjøpers ønske, fikk en reklame påsatt, kan under ingen omstendigheder returneres,unntatt hvis de faller under AGB punkt 3 eller punkt 7. Returomkostningerne står kjøper for. Ikke angivet returvare blir ikke tatt tilbake av Giffits GmbH. Der består ingen krav om tilsendelse av ny vare. Prøver leveres kun mot betaling. Retur for prøver er ikke mulig, untatt hvis de faller under AGB punkt 7.

Ved kjøp av mer enn 100 artikler som du allerede har kjøpt en vareprøve av, vil kostnad for vareprøven bli avregnet mot den nye bestillingen. Produkter som har en minstemengde som er høyere enn 100, vil avregnes ved bestilling av minstemengde.

Alle øko- og bioprodukter, med økostempel, er godkjent med biocertificationsnummer DE-ÖKO-001 ifølge Art. 29 EU øko-bestemmelser.

Salvatorisk klausul

Skulle noen av bestemmelse i disse vilkårene være helt eller delvis ugyldig eller inneholde en mangel, berører ikke det gyldigheten til de øvrige bestemmelsene.

Giffits GmbH
Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: 21 939 624
Faks: +49 (0)40 2788 201-79
www.giffits.no
post@giffits.no

Eier: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt
Daglig leder: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt


Status: Hamburg, April 2010

Din Giffits service-hotline
21 939 624
Man-Fre Kl 0800-1800
Send oss dine ønsker i en epost post@giffits.no
eller benytt vårtKontaktskjema
Har du flere spørsmål? Til ofte stilte spørsmål