Service
Anvisning batteriavhending

Vår plikt som forhandler til å motta retur:

Som forhandler er vi juridisk forpliktet til vederlagsfritt å ta imot batterier og oppladbare batterier som er kjøpt fra oss og sendt i retur. Vennligst godta dette tilbudet og bidra til å holde miljøet rent.

Din retursendeplikt som forbruker:

Batterier og oppladbare batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Siden 1998 har batteribestemmelsen forpliktet alle borgere til å returnere brukte batterier og oppladbare batterier utelukkende gjennom handels- eller innsamlingssteder spesielt opprettet for formålet. Hvis du vil returnere batteriene til oss, må du sørge for at forsendelsen er tilstrekkelig frankert.

Batterier som inneholder skadelige stoffer er merket med symbolet som viser en søppelbøtte med kryss over.
I nærheten av søppelbøttesymbolet står det kjemiske navnet på det skadelige stoffet.

Disse tegnene finnes på skadelige batterier og oppladbare batterier:

Pb = batteriet inneholder bly

Cd = batteriet inneholder kadmium

Hg = batteriet inneholder kvikksølv